Dodacie a prepravné podmienky

Vážení zákazníci, radi by sme Vás informovali, že objednávky s garanciou doručenia do Vianoc prijímame v termíne do 15.12. Týka sa to produktov ktoré majú označenie expedícia do 24hodín. Pri produktoch ktoré nie sú označené expedícia do 24 hodín si preverte dostupnosť telefonicky alebo emailom.

  1. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
  2. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.
  3. Cena za doručenie tovaru nadrozmerného nákladu ako sú kajaky, člny a lode je uvedená len orientačná a je závislá na aktuálnom palivovom príplatku kuriérskej spoločnosti.
    • Zobrazená cena pri objednávke je vypočítaná na vzdialenosť 100km od distribučného skladu. Cenu za doručenie nadrozmerného tovaru Vám oznámime telefonicky alebo emailom.
  4. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar ktorý máme skladom je označený skladom  a  obvykle ho expedujeme do 24 hodín. Tovar ktorý je označený skladom  sa nachádza skladom u dodávateľa a expedujeme ho obvykle do 14 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom.
  5. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, resp. okruhu príjemcov uvedeným v bode 24.23 obchodných podmienok.
  6. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH Vám bude odoslaný v deň dodania tovaru formou e-mailu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

PLATBA NA FAKTÚRU:

Ak ste pri objednávke vybrali spôsob platby na faktúru, vykonajte úhradu v dobe splatnosti na účet spoločnosti Proyacht s.r.o. vedený v banke:

VUB BANKA, IBAN:SK7102000000003840225759, SWIFT/BIC: SUBASKBX s použitím variabilného symbolu v tvare čísla faktúry